Vacature: Attaché Duurzame Ontwikkeling (v/x/m)

Context

De beleidscel van de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal wil zijn cel Duurzame Ontwikkeling versterken met een attaché met een passie voor deze materie, een hart voor het milieu en sociale rechtvaardigheid en met een grote belangstelling voor politiek.

De Cel Duurzame Ontwikkeling ondersteunt de Minister in het kader van haar bevoegdheid rond Duurzame Ontwikkeling en stuurt het Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling (FIDO) (https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/fido) aan om het beleid van de federale regering op dat gebied te implementeren.

Functie

Je zal, onder leiding van het celhoofd en in nauwe samenwerking met collega’s uit andere beleidscellen, ondersteuning bieden aan het beleid van duurzame ontwikkeling met jouw adviezen en bijdragen tot

 • de opwaardering van de institutionele infrastructuur voor duurzame ontwikkeling;
 • de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (https://sdgs.un.org/) en het promoten van de SDGs als beleidskompas;
 • de verduurzaming van waardeketens (duurzame voeding, duurzaam textiel, enzovoort);
 • het beleid rond de zorgplicht (Due Diligence);
 • een duurzamere overheid;
 • de circulaire economie (inclusief kritieke grondstoffen).

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis over minstens drie van bovenstaande thema’s.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling & schriftelijk).
 • Je kan snel informatie beleidsmatig vertalen.
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal (Europees taalniveau B2).
 • Je hebt een goede kennis van het Engels.
 • Je beheerst Office 365 en de gebruikelijke ICT-tools.

Persoonsgebonden competenties

 • Je treedt integer en loyaal op, in overeenstemming met de verwachtingen van de beleidscel, respecteert de vertrouwelijkheid van de informatie en komt jouw verbintenissen na.
 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig, flexibel en transversaal werken.
 • Je stelt jezelf soepel op tegenover veranderingen et je past jezelf aan aan wijzigende omstandigheden en diverse situaties.
 • Je draagt bij aan en bevordert de teamspirit door o.a. jouw adviezen en ideeën te delen met de collega’s.
 • Je legt verbanden tussen verschillende informatiestromen en bekijkt deze door een kritische lens, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je hebt oog voor detail, legt nauwgezetheid aan de dag en zorgt ervoor dat de informatie die je levert correct is.
 • Je stelt proactief doelen, onderbouwt zorgvuldig actieplannen en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je werkt met spoed en vangt stress op door te focussen op het resultaat.
 • Je behandelt jouw interne en externe gesprekspartners op een transparante, integere en objectieve manier, bezorgt hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Ervaring

 • Je hebt 2 tot 5 jaar relevante ervaring. Onder relevante ervaring wordt ervaring op politiek niveau en/of op het gebied van duurzame ontwikkeling verstaan.

Diploma

 • Je hebt een masterdiploma.

Ons aanbod

 • Een stimuleerde werkomgeving, centraal in het federale beleid
 • De opportuniteit om het beleid van de federale regering rond duurzame ontwikkeling mee vorm te geven
 • Een dynamisch, gepassioneerd en inclusief team
 • Een voltijds contract
 • Een werkplek (post-Covid) in de Finance Tower, Kruidtuinlaan 50/51, 1000 Brussel
 • De terbeschikkingstelling van een laptop
 • Een tussenkomst in de GSM-kosten
 • Gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer
 • De mogelijkheid om te telewerken
 • De mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering aan gunsttarief te onderschrijven

Diversiteit & inclusiviteit

Het kabinet van Minister Khattabi draagt diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, seksuele geaardheid, afkomst, geloof, leeftijd of handicap.

Hoe stel je je kandidaat?

Stuur je motivatiebrief en CV tegen uiterlijk 3 juni 2021 naar secretariat.cabinet@khattabi.fed.be met als onderwerp: Attaché Duurzame Ontwikkeling Kabinet Khattabi.

Voldoe je niet aan één of meerdere van de criteria hierboven? Laat dit je dan niet meteen afschrikken. Je kan al je vragen mailen naar Yannis Derbali (yannis.derbali@khattabi.fed.be ) zodat je de relevantie van jouw kandidatuur beter kan inschatten.